Ceshtje te folklorit shqiptar

Çështje të folklorit shqiptar

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 257
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2010