LINDA – BIBLIOGRAFI

Bibliografi e revistës “Studime Historike”

Autori: Majlinda Ahmeti – Rapaj
Publikoi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Nr. i faqeve: 237
Gjuha: Shqip
Çmimi: 0

Bibliografia e revistës Studime Historike u përgatit në kuadër të 50-vjetorit të daljes së numrit të saj të parë, duke përfshirë të gjithë informacionin studimor nga viti 1964 deri në vitin 2014. Përmbajtja e saj është organizuar sipas rubrikave të revistës, ndërsa përshkrimi është bërë sipas standardeve të përshkrimit bibliografik për revistat kërkimore shkencore. Aparati informues zgjeron të dhënat për materialin që pasqyron bibliografia dhe ndihmon në përdorimin e saj.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.