Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe (Vëllimi II)

Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe (Vëllimi II)

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Nr. i faqeve: 601
Gjuha: Shqip
Viti botimit: 2008