Atlasi dialektologjik i gjuhes shqipe

Atlasi dialektologjik i gjuhes shqipe

Autori: Grup autorësh
Publikoi: QSA
Nr. i faqeve: 464
Gjuha: Shqip
Viti botimit: 2007