AS, Vol. 2-2019, KOPERTINA_page-0001

ALBANIAN STUDIES NR. 2, 2019

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 199
Gjuha: Anglisht
Viti i botimit: 2020

Revista “Albanian Studies” 2/2019
 
Revista shkencore nё gjuhёn angleze “Albanian Studies” botim i Akademisё sё Studimeve Albanologjike, paraqitet pёrpara lexuesit tё interesuar nё numrin 2/2019, me kёto artikuj shkencorё:
 
Arkeologji:
Adem Bunguri – “DOUBLE BRONZE AXES IN ALBANIA”.
 
Histori:
Marenglen Verli – “Antifascism, the perspective alternative for the Albanian nation”.
Albana Mema – “Albanian state and its constitutional institutions during the years 1912 – 1920”.
Armend Mehmeti – “The Italo-Yugoslav confrontation over Albania, 1925-1927”.
Gjon Boriçi – “The ‘China’s Revolution’ of the ‘Three Worlds Theory’ and the crack with Albania”.
 
Antropologji:
Miaser Dibra – “Anthropological review on modern folk lyrics”.

 

Shiko versionin elektronik të revistës