LINDA – BIBLIOGRAFI

BIBLIOGRAFI E REVISTËS “STUDIME HISTORIKE” 1964-2014

Bibliografia e revistës Studime Historike u përgatit në kuadër të 50-vjetorit të daljes së numrit të saj të parë, duke përfshirë të gjithë informacionin studimor nga viti 1964 deri në vitin 2014. Përmbajtja e saj është organizuar sipas rubrikave të revistës, ndërsa përshkrimi është bërë sipas standardeve të përshkrimit bibliografik për revistat kërkimore shkencore. Aparati informues zgjeron të dhënat për materialin që pasqyron bibliografia dhe ndihmon në përdorimin e saj.

Autori: Majlinda Ahmeti – Rapaj
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 237
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2017