Fjalorë

 • Anila Kananaj, Shezai Rrokaj, Fjalor i gjuhës shqipe. (Mosha 12+, mbi 10000 zëra, 25000 kuptime dhe 24000 fjali ilustruese, 859 f.). Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë & Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë. Tiranë: Jupiter. Financuar nga Universiteti i Tiranës. ISBN 978-9928-4706-3-8.   
 • Anila Kananaj, Shezai Rrokaj, Fjalor i ilustruar i gjuhës shqipe. (Mosha 5-11 vjeç, mbi 6500 zëra, 13000 kuptime dhe 1600 ilustrime, 508 f.). Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë & Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë. Tiranë: Graphic Line-01. Financuar nga AKKSHI. ISBN 978-9928-4707-1-3.
 • Fjalor i gjuhës shqipe, Aleksandër Xhuvani, përgatiti për botim Engjëllushe Karaj, Akademia e Studimeve Albanologjike në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 2020.
 • Fjalor i termave të shkencës së bibliotekave dhe të informacionit, Nermin Basha, Luljeta Doda Buza, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe. Kolec Topalli. Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2017.
 • Fjalor i Ujemujës. Hajri Shehu.  Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2016.
 • Fjalor i vogël serbisht – shqip/ shqip – serbisht. OSCE, High Commissioner on National Minorities 2016. Koordinatore: Nataša Bošković. Hartues: Milan Ajdžanović, Adelina Çerpja, Anila Kananaj, Gordana Štrbac. Redaktore shkencore: Anila Omari, 2016 http://dictionary.hcnm.org/
 • Fjalor i patronimave të shqiptarëve. Çlirim Bidollari.  Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2012.
 • Fjalor i termave të informatikës [Shqip-anglisht; Anglisht-shqip]. Lulëzim Shishani, Adelina Çerpja, Anila Çepani. Qendra për Edukim dhe Përparim. Prishtinë, 2010, 703 f.
 • Fjalor themelor i gjuhës shqipe dhe për shkollarët. 11 000 fjalë bazë dhe 22 500 fjalë të prejardhura e të përngjitura. 10 000 barasvlerës të gegërishtes në bashkëpunim me Zef Simonin si dhe krahinorizma arbëreshe, çame e kosovare. Renditje me çerdhe. Qortim i përdorimit të gabuar të fjalëve dhe i gabimeve të rëndomta drejtshkrimore. Pavli Qesku. EDFA. Tiranë, 2008, 803 p.
 • Fjalor i gjuhës së Ismail Kadaresë. Natasha Sotiri. Ndihmesë për një fjalor historik të shqipes. A-J. Shtëpia botuese “Medaur”. Tiranë, 2007, 479 f.
 • Fjalor i termave themelorë të bujqësisë. Tiranë, 2006, 1010 f.
 • Fjalorth krahinor (i gjuhës shqipe). Miço Samara. Shtëpia botuese “Mësonjëtorja”. Tiranë, 2005, 124 f.
 • Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe. Jani Thomai, Miço Samara, Hajri Shehu, Thanas Feka. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 2004, 1084 f.
 • Fjalor i termave të fiziologjisë (shqip-anglisht-frëngjisht-italisht-rusisht). Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Tiranë, 2004, 522 f.
 • Fjalor i emrave gjeografikë të Republikës së Shqipërisë. Emil Lafe, Nikoleta Cikuli. Redaksia: prof. dr. Emil Lafe, prof. dr. Mevlan Kabo, bashkëpunëtor: dr. Veli Bici. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. “Shkenca”. Tiranë, 2002, 341 f.
 • Fjalor i termave të ekonomisë së transportit (shqip – anglisht – frëngjisht – rusisht). Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 2002, 260 f.
 • Fjalor i termave themelorë të mekanikës. Redaktor Agron Duro. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 2002, 1224 f.
 • Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe. Jani Thomai. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1999, 1166 f.
 • Fjalor i antonimeve në gjuhën shqipe. Miço Samara. Akademia e Shkencave e RSH. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. “Shkupi”, Shkup 1998, 418 f.
 • Fjalor i termave të tregtisë së jashtme (shqip – anglisht – frëngjisht – rusisht). Komisioni hartues – Specialistë: Pirro Totozani, Hilmi Vuthi; Gjuhëtarë: Hëna Pasho, Ferdinad Leka, Lirak Dodbiba, Veli Bici. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1989, 477 f.
 • Fjalor i termave të planifikimit (shqip – frëngjisht – rusisht). Komisioni hartues – Ekonomistë: Teodor Kareco, Hysen Xhaja, Dhimitër Mandro, Jani Miho; Gjuhëtarë: Hëna Pasho, Ferdinad Leka. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1989, 151 f.
 • Fjalor i termave të gjeologjisë. Asti Papa. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1988.
 • Fjalor i termave të histologjisë dhe të embriologjisë. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1988.
 • Fjalor i termave financës dhe kontabilitetit (shqip – frëngjisht – rusisht). Komisioni hartues – Ekonomistë: Lefter Kriqi, Pandeli Gjika, Sabah Hilmia, Kadri Zoga; Gjuhëtarë: Hëna Pasho, Lirak Dodbiba, Ferdinad Leka, Veli Bici. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1986, 136 f.
 • Fjalor i termave të së drejtës (shqip – frëngjisht – rusisht). Komisioni hartues – Juristë: Andrea Nathanaili, Vangjel Meksi, Zejnullah Ballanca, Paskal Haxhi; Gjuhëtarë: Lirak Dodbiba, Sofika Morcka, Ferdinad Leka, Hëna Pasho, Veli Bici. Akademia e Shkencave e RPSSH. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1986, 496 f.
 • Fjalor i termave të histologjisë dhe të embriologjisë (shqip – latinisht – frëngjisht – rusisht). Komisioni hartues – Mjekë: Skënder Çiço (përgatitës i lëndës), Fiqiri Basha, Petro Papadhopulli; Gjuhëtarë: Sofika Morcka, Ferdinad Leka, Veli Bici. Akademia e Shkencave e RPSSH. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1986, 442 f.
 • Fjalor i shqipes së sotme (me rreth 34. 000 fjalë). Hartues: prof. Androkli Kostallari, dr. shk. Jani Thomaj, kand. shk. Miço Samara, bashkëpunëtorë shkencorë Josif Kole, Palok Daka, Kornelia Sima, Thanas Feka, Beatriçe Keta, Agim Hidi. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1984, 1515 f.
 • Fjalor i termave të anatomisë (shqip – latinisht – frëngjisht – rusisht). Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1983, 716 f.
 • Fjalor i termave të ekonomisë politike (shqip – frëngjisht – rusisht). Komisioni hartues – Ekonomistë: Myfide Bozhigradi (përgatitëse e lëndës), Fiqiri Islami, Stela Totozani; Gjuhëtarë: Hëna Pasho, Lirak Dodbiba, Ferdinad Leka, Veli Bici. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1983, 174 f.
 • Fjalor i termave të bibliotekës dhe të bibliografisë (shqip-frëngjisht-rusisht me një shtojcë termash latinisht-shqip). Lluka Nase. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1982, 129 f.
 • Fjalor i gjuhës së sotme shqipe (me rreth 41000 fjalë). Hartues: prof. Androkli Kostallari, bashk. vj. shk. Jani Thomaj, bashkëpunëtorë shkencorë Xhevat Lloshi, Miço Samara, Josif Kole, Palok Daka, Pavli Haxhillazi, Hajri Shehu, Ferdinand Leka, Emil Lafe, Kornelia Sima, Thanas Feka, Beatriçe Keta, Agim Hidi. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1980, 2273 f.
 • Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe. Komisioni hartues: Prof. Androkli Kostallari (kryetar), prof. Mahir Domi, Emil Lafe, Nikoleta Cikuli. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1976, 761 f.
 • Fjalor i termave të tregtisë së jashtme (shqip – frëngjisht – rusisht). Hartuar nga Aristidh Plaka. Akademia e Shkencave e RPSH. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1976, 156 f.
 • Fjalor i termave të gjuhësisë (shqip – rusisht – frëngjisht – anglisht – gjermanisht – italisht). Komisioni i terminologjisë: A. Kostallari, A. Dodi, E. Çabej, F. Leka, L. Dodbiba, M. Domi, S. Floqi, S. Morcka, Sh. Demiraj. Akademia e Shkencave e RPSH. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1975, 586 f.
 • Fjalor i termave të gjeografisë (shqip – rusisht – frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Gjeografë: M. Kabo, P. Geço, V. Naço, V. Kristo; Gjuhëtarë: F. Leka, H. Pasho, L. Dodbiba, S. Morcka, V. Bici. Akademia e Shkencave e RPSH. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 1975, 240 f.
 • Fjalor shpjegues i termave të letërsisë. Ferdinad Leka, Fadil Podgorica, Safet Hoxha. Universiteti Shtetëror i Tiranës Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1972, 255 f.
 • Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. 15. Terminologjia e letërsisë (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Letrarë: J. Xoxa, K. Bihiku, M. Xhaxhiu; Gjuhëtarë: A. Kostallari, F. Leka, L. Dodbiba, S. Doga. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1965, 80 f.
 • Terminologjia e minierave (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Inxhinierë minierash: S. Guxho, I. Meçule; Gjuhëtarë: A. Kostallari, F. Leka, L. Dodbiba, M. Domi, S. Doga, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1964, 143 f.
 • Terminologjia e arkitekturës (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Arkitektë: B. Daja, Ç. Fico, M. Qarri; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, F. Leka, L. Dodbiba, S. Doga. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1964, 108 f.
 • Terminologjia e botanikës (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Botanistë: I. Mitrushi, K. Paparisto, M. Demneri, S. Angjeli, Xh. Qosja; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 91 f.
 • Terminologjia e matematikës dhe e mekanikës teorike (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Matematikanë: Q. Turdiu, P. Pilika; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 245 f.
 • Terminologjia e energjisë atomike (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Fizikanë: F. Sinoimeri, S. Kuneshka; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 36 f.
 • Terminologjia e termodinamikës (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Fizikanë: F. Sinoimeri, S. Kuneshka; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 57 f.
 • Terminologjia e optikës (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Fizikanë: S. Kuneshka, P. Pilika; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 65 f.
 • Terminologjia e akustikës (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Fizikanë: S. Kuneshka, P. Pilika; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 39 f.
 • Terminologjia e elektromagnetizmit (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Fizikanë: S. Kuneshka; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 89 f.
 • Terminologjia e mekanikës (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Fizikanë: S. Kuneshka; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 67 f.
 • Terminologjia e elektroteknikës (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Fizikanë: R. Çani, E. Emiri; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 157 f.
 • Terminologjia e kimisë (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Kimistë: M. Karajani, K. Popa, A. Xoxe; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 231 f.
 • Terminologjia e gjeologjisë (shqip-rusisht-frëngjisht). Komisioni i terminologjisë – Gjeologë: I. Ndoja, Z. Meko, H. Halimi; Gjuhëtarë: A. Xhuvani, A. Kostallari, E. Çabej, L. Dodbiba, M. Domi, S. Riza. Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tiranë, 1963, 91 f.
 • Fjalor i gjuhës shqipe. E punoi një komision i përbërë nga K. Cipo (kryetar), E. Çabej, M. Domi, A. Krajni, O. Myderrizi. Instituti i Shkencavet. Sekcioni i gjuhës e i letërsisë. Tiranë, 1954, 648 f.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL