Përmbledhje Shkencore

  • Evalda Paci. Studime mbi tekstet e vjetra shqipe. Studime filologjike e letrare. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Departamenti i Studimeve Letrare. Tiranë, 2017.
  • Laura Smaqi. Kaleidoskop (Studime letrare), Tiranë, 2017.
  • Enkelejda Kapia. Studime në gjuhësi teorike dhe të zbatuar, Tiranë, 2015.
  • Valter Memisha. Studime për fjalën shqipe, II (Përmbledhje artikujsh), Tiranë, 2015.
  • Valter Memisha. Studime për fjalën shqipe, III (Përmbledhje artikujsh), Tiranë, 2015.
  • Agron Duro. Studime gjuhësore: terminologji, gjuhësi kompjuterike, Tiranë, 2014.
  • Agron Duro. Studime gjuhësore. Terminologji, gjuhësi kompjuterike, kritikë-bibliografi. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 2012, 306 f.
  • Laura Smaqi. Itinerare që ndërthuren, (Studime për letërsinë shqipe), Tiranë, 2012.
  • Valter Memisha. Studime për fjalën shqipe, I (Përmbledhje artikujsh), Tiranë, 2011.
  • Shaban Sinani. Për prozën e Kadaresë (Studime dhe artikuj). Tiranë 2009.
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.