Përmbledhje Shkencore

 • Mehmet Çeliku, Gegërishtja Jugperëndimore, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2020.
 • Klara Kodra, Vallja e rrezeve, Vëllimi II, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2020.
 • Agron Duro, Studime gjuhësore 2, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2020.
 • Valter Memisha, Studime për fjalën shqipe, 4, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2019.
 • Engjëllushe Karaj, Bibliografia e revistës “Studime filologjike” (1964-2017), Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2019.
 • Remzi Përnaska, Gjuhësi … gjuhësore, Vëll. III, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Remzi Përnaska, Gjuhësi … gjuhësore, Vëll. IV, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Tomorr Plangarica, Aspekte të gjuhësisë së zbatuar, 2, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Klara Kodra, Paralele e kryqëzime, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Spiro Gjoni, Për Kutelin dhe miq të tjerë të letrave, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Seit, Mansaku, Studime për historinë e gjuhës shqipe, Vëll. I, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Seit, Mansaku, Studime për historinë e gjuhës shqipe, Vëll. II, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Jani Thomai, Studime për gjuhën shqipe, Vëll. I, Leksikologji, Fjala dhe leksiku, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Jani Thomai, Studime për gjuhën shqipe, Vëll. II, Frazeologjia gjuhësore, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Jani Thomai, Studime për gjuhën shqipe, Vëll. III, Semantikë leksikore, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Jani Thomai, Studime për gjuhën shqipe, Vëll. IV, Leksikografi, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Jani Thomai, Studime për gjuhën shqipe, Vëll. V, Dialektologji, Shqipja standarde, Kulturë gjuhe, Për personalitete dhe vepra, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Hëna Pasho, Probleme gjuhësore të terminologjisë në gjuhën shqipe, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Ludmila Buxheli, Studime gramatikore, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Rami Memushaj, Studime gjuhësore, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Evalda Paci. Studime mbi tekstet e vjetra shqipe. Studime filologjike e letrare. Akademia e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Departamenti i Studimeve Letrare. Tiranë, 2017.
 • Laura Smaqi. Kaleidoskop (Studime letrare), Tiranë, 2017.
 • Enkelejda Kapia. Studime në gjuhësi teorike dhe të zbatuar, Tiranë, 2015.
 • Valter Memisha. Studime për fjalën shqipe, II (Përmbledhje artikujsh), Tiranë, 2015.
 • Valter Memisha. Studime për fjalën shqipe, III (Përmbledhje artikujsh), Tiranë, 2015.
 • Agron Duro. Studime gjuhësore: terminologji, gjuhësi kompjuterike, Tiranë, 2014.
 • Agron Duro. Studime gjuhësore. Terminologji, gjuhësi kompjuterike, kritikë-bibliografi. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 2012, 306 f.
 • Laura Smaqi. Itinerare që ndërthuren, (Studime për letërsinë shqipe), Tiranë, 2012.
 • Valter Memisha. Studime për fjalën shqipe, I (Përmbledhje artikujsh), Tiranë, 2011.
 • Shaban Sinani. Për prozën e Kadaresë (Studime dhe artikuj). Tiranë 2009.
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL