Monografi

 • Leonard Dauti, Gjedhet e eptimit foljor në gjuhën shqip, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2021. 
 • Rafaela Marteta, Publicistika e Lazër Shantojës, paradigmë shqiptare e mendimit modern, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2021.
 • Francesco Paolo Santori, Il soldato albanese per l’impero ottomano del 1420 – Ampliazione prosaiaca di una ballata antica contenuta in una delle molte canzoni albanesi che si conservano tuttavia presso quella gente, anche in Italia; e che si cantano ballando nelle cosi dette ridde in linguaggio proprio valia. Editio princeps da un manoscritto inedito a cura di Merita Sauku Bruci & Oreste Parise, Aracne, Roma, 2021.
 • Klara Kodra, Santori, poet dhe dramaturg, Qendra e Studimeve dhe e Publikimeve Për Arbëreshët & Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2020.
 • Kolë Ashta, Çashtje mbi çashtje. Mblodhi dhe përgatiti për botim prof. dr. Stefan Çapaliku, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2020.
 • Arian Leka, Realizëm socialist në Shqipëri, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2020.
 • “Gramatikë e gjuhës shqipe”, Vjenë 1908, të autorit Gjergj Pekmezi (përkthyer nga Leonard Dauti), Akademia e Studimeve Albanologjike në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 2020.
 • Valbona Sinanaj, Ndikimi ndërgjuhësor në kontaktin midis dy gjuhëve (Rasti i shqipes me italishten), Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2020.
 • Valter Memisha, Leximi leksikografik i veprës “Shënime nga Shkolla e Partisë” e D. Gumenit, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2019.
 • Franqisk Anton Santori, EMIRA – Rrugëtimi i tekstit letrar dhe botim kritik i varianteve dorëshkrim në arbërishte – përgatitur nga Merita Sauku Bruci, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Enkeleida Kapia, Psikolinguistika, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018
 • Jolanda Lila, Skaje të poetikave në poezinë shqipe bashkëkohore, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.
 • Adelina Çerpja. Hyrje në gjuhësinë kompjuterike (tekst universitar), Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës shqipe, Tiranë, ISBN 978-9928-02-833-4, 2017, 232 f. (në bashkautorësi me Anila Çepanin).
 • Genciana Abazi-Egro. Hasan Zyko Kamberi Poezi. Botim tekstual kritik, Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2017.
 • Spiro Gjoni. Tregimi i viteve ’80, Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2017.
 • Ali Dhrimo, Mbiemrat në gjuhën e sotme shqipe, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017.
 • Hava Qyqalla, Sistemi foljor i shqipes në veprën e Pjetër Bogdanit, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017
 • Anila Omari, Leksiku i veprës së Pjetër Bogdanit, Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2016.
 • Rafaela Marteta. Shkrime për burgun: At Zef Pllumi, M. Velo, V. Zhiti: stina e re e letrave në
  paskomunizëm
  , Tiranë, UET Press, 2016.
 • Adelina Çerpja, Norma letrare në sistemin foljor. Vështrim historik-analitik i traditës gramatikore të shqipes. Botimet albanologjike, Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, ISBN 978-9928-141-32-3, Shtypshkronja “Classic Print”, Tiranë, 2015, 309 f.
 • Anila Kananaj, Rrethanori në gjuhën shqipe. Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 2015. 256 f. ISBN 978-9928-4088-3-9.
 • Merita Sauku-Bruci & Vittorio Bruno Stamerra, Il Cristo Rosso e il suo Apostolo. Storie di confinati politici ad Ustica. Vincenzo Gigante nei ricordi di Petro Marko. Hobos Edizioni, 2015. https://books.google.com/books?isbn=8890739886
 • Spiro Gjoni, Faik Ballanca, paradigmat e një krijimtarie, Tiranë, 2015.
 • Virion Graçi, Autobiografizmi dhe romani: studim krahasues, 2015.
 • Anila Omari, Marrëdhëniet gjuhësore shqiptaro-serbe, Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Botimet Albanologjike, Tiranë, 2012, 437 f., Tiranë, 2012.
 • Enkelejda Kapia, The Role of Syntax and Pragmatics in the Structure and Acquisition of Albanian. 2011,UMI Publishing. Ann Arbor, Michigan.
 • Evalda Paci, Sistemi mbiemëror në Mesharin e Gjon Buzukut, Tiranë, 2011.
 • Kolec Topalli, Bazat e gramatikës historike të gjuhës shqipe. Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë. Shtëpia Botuese e Librit Universitar. Tiranë, 2011, 301 p.
 • Kolec Topalli, Gramatikë historike e gjuhës shqipe. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Botimet Albanologjike. Tiranë, 2011, 1737 f.
 • Klara Kodra, Jul Variboba në kontekstin e letërsisë shqiptare. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Botimet albanologjike. Tiranë, 2011, 195 p.
 • Ludmila Buxheli, Foljet njëvetore në gjuhën shqipe. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 2011, 281 p.
 • Merita Sauku-Bruci, Botimi kritik nga dorëshkrimi origjinal në italishte i librit: Arshi Pipa, Abbozzo di una concezione della vita seguito da Il genio. Trattato di filosofia scritto nel 1955 nella prigione di Burrel (Albania), Botimet PRINCI, Tirana, 2011.
 • Traslitterazione e apparato critico a cura di Merita Sauku-Bruci, (Skicë e një konceptimi mbi jetën plotësuar me Mbi gjeniun. Traktat filozofik i shkruar më 1955, në burgun e Burrelit, Botimet PRINCI, Tiranë, 2011).
 • Merita Sauku-Bruci, Francesco Antonio Santori Sofia e Kominĭatëve – Editio Princeps, Studio introduttivo di Italo Costante Fortino, Prolegomeni, trascrizione e apparato critico di Merita Sauku-Bruci, Vol. I, Università degli Studi di Napoli – «L’Orientale», Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale, Napoli, 2011.
 • Shaban Sinani, Camaj i paskajuar: rreth tipologjisë së llojeve në veprën e Camajt, Tiranë, 2011.
 • Çlirim Bidollari, Hulumtime onomastike. Patronimia shqiptare. Mbiemrat, emrat e familjeve. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Botimet “Kumi”. Tiranë, 2010, 190 f.
 • Kolec Topalli, Sistemi foljor i gjuhës shqipe. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. “Plejad”. Tiranë, 2010, 667 f.
 • Agron Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Shtëpia botuese “Fan Noli”. Tiranë, 2009, 234 f.
 • Genciana Abazi-Egro, Nezim Berati (Frakulla), Divani shqip. Edicioni tekstual kritik, hyrja, shënimet fjalori dhe indeksi Genciana Abazi-Egro. Botimet “Toena”. Tiranë, 2009, 535 f.
 • Laura Smaqi, Zbulimi i vetvetes n’pasqyrë t’letravet. Proza e shkurtër e Ernest Koliqit.Tiranë, 2009.
 • Ludmila Buxheli, Fjalët e përngjitura në gjuhën shqipe. Qendra e Studimeve Albanologjike. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Botimet “Kumi”. Tiranë, 2009, 322 f.
 • Kolec Topalli, Sistemi rasor i emrave të shqipes. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. “Plejad”. Tiranë, 2009, 469 f.
 • Ramazan Çadri, Lindja dhe formimi i letërsisë shqipe për fëmijë. Tiranë, 2009.
 • Spiro Gjoni, Shtegtim në jetën dhe veprën e Mitrush Kutelit. Tiranë, 2009.
 • Enver Muhametaj, Mendimi letrar shqiptar (1939-1944), vëll. VII. Botim i përzgjedhur, Tiranë, 2008.
 • Enver Muhametaj, Ndihmesa të Ernest Koliqit në mendimin teoriko-letrar shqiptar. Tiranë, 2008.
 • Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1999 / 2005 / 2008
 • Kolec Topalli, Evolucioni historik i përemrave të shqipes. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. QNK “P. Arbnori”. Tiranë, 2008, 292 f.
 • Ludmila Buxheli, Formimi i foljeve në gjuhën e sotme shqipe. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë, 2008, 373 f.
 • Miço Samara, Rreth leksikut politik e shoqëror në gjuhën shqipe, Tiranë, 2008.
 • Valter Memisha, Manjola Bregasi. Emërtimet e shkurtuara në shqipe, Vlorë, 2008.
 • Kolec Topalli, Fonetika historike e gjuhës shqipe. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Shtëpia botuese “Dituria”. Tiranë, 2007, 711 f.
 • Ludmila Buxheli, Modelet e caktimit rasor në gjuhën e sotme shqipe. “Neraida”. Tiranë, 2007, 293 f.
 • Natasha Sotiri, E folmja e Golëmit pasuri e gjuhës shqipe. Tiranë, 2007, 142 f.
 • Anila Omari, Pjetër Bogdani. Cuneus Prophetarum, botim kritik, me riprodhim të origjinalit, transkriptim fonologjik, hyrje studimore e shënime përg. nga A. Omari, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Mësonjëtorja, Tiranë, 2005.
 • Hëna Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 2005.
 • Klara Kodra, Dramaturgjia e arbëreshëve të Italisë në periudhën e Rilindjes, Tiranë, 2005.
 • Miço Samara, Histori e gjuhës letrare shqipe, Tiranë, 2000, 2005.
 • Ali Xhiku, Letërsia shqipe si polifoni, Tiranë, 2004.
 • Merita Sauku-Bruci, Elena Ghika a Girolamo De Rada. Lettere di una principessa. Studio introduttivo, trascrizione e note (Elena Gjika – Jeronim De Radës. Letra të një princeshe. Pajisur me një studim hyrës, transkriptim dhe shënime), Tirana, Bargjini, 2004, 308 f.
 • Jani Thomai, Veçori leksiko-semantike të ndajfoljeve me prapashtesa në shqipe, 2004.
 • Gramatika e gjuhës shqipe. Vëllimi I. Morfologjia. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Fatmir Agalliu, Engjëll Angoni, Shaban Demiraj, Ali Dhrimo, Enver Hysa, Emil Lafe, Ethem Likaj. Tiranë, 1976, 1995, 2002.
 • Gramatika e gjuhës shqipe. Vëllimi II. Sintaksa. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Mehmet Çeliku, Mahir Domi, Spiro Floqi, Seit Mansaku, Remzi Përnaska, Stefan Prifti, Menella Totoni. Tiranë, 2002.
 • Agron Duro, Terminologjia si sistem, “Panteon”. Tiranë, 2001, 147 f.
 • Jani Thomai, Leksiku dialektor e krahinor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2001.
 • Klara Kodra, Tipologjia e poemës arbëreshe, Tiranë, 2000.
 • Jorgo Bulo, Tipologjia e lirisë së Naim Frashërit, Tiranë, 1999.
 • Miço Samara, Parafjalët në gjuhën shqipe, Tiranë, 1999.
 • Jani Thomai, Teksti dhe gjuha, Tiranë, 1991.
 • Jani Thomai, Prejardhja semantike në gjuhën shqipe, Tiranë, 1989.
 • Miço Samara, Çështje të antonimisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 1985.
 • Jani Thomai, Çështje të frazeologjisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 1981.

Metoda për mësimin e gjuhës shqipe

 • Adelina Çerpja.al, (Metodë e mësimit të shqipes sipas linjave CEFR – libër mësimesh dhe ushtrimesh; niveli A1, A2, B2, C2). A. Deda, K. Shegani, R. Rushiti, A. Çepani, A. Çerpja, M. Kore, A. Jubani, M. Gjokutaj. Fakulteti i Historisë dhe i filologjisë, Departamenti i gjuhës shqipe, Tiranë, ISBN 978-9928-171-35-1, 2016 (bashkautore).
 • Merita Sauku-Bruci, Aprende albanés en poco tiempo. Manual de lengua albanesa para extranjeros, con CD – Të mësojmë shpejt gjuhën shqipe. Metodë për mësimin e gjuhës shqipe nga të huaj (në bashkautorësi me Bahri Becin), Tiranë, EDFA, 2011.
 • Merita Sauku-Bruci, Albanisch lernen in kurzer Zeit. Albanisch für Ausländer – Të mësojmë shpejt gjuhën shqipe. Metodë për mësimin e gjuhës shqipe nga të huaj. (në bashkautorësi me Bahri Becin), Tiranë, EDFA, 2011, 2007.
 • Merita Sauku-Bruci, Learning Albanian in a short period of time – Të mësojmë shpejt gjuhën shqipe. Metodë për mësimin e gjuhës shqipe nga të huaj (në bashkautorësi me Bahri Becin), Tiranë, EDFA, 2007.
 • Merita Sauku-Bruci, Apprenons l’albanais en peu de temps – Manuel de langue albanaise pour les étrangers. Të mësojmë shpejt gjuhën shqipe. Metodë për mësimin e gjuhës shqipe nga të huaj (në bashkautorësi me Bahri Becin). Tiranë, EDFA, 2007, 2006.
 • Merita Sauku-Bruci, Impariamo l’albanese in poco tempo – manuale di lingua albanese per stranieri – Të mësojmë shpejt gjuhën shqipe. Metodë për mësimin e gjuhës shqipe nga të huaj (në bashkautorësi me Bahri Becin).Tiranë. EDFA, 2006.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL