Dr. Mikaela Minga

 

Përgjegjëse e Departamentit të Folklorit

 

Shkarko CV

Dr. Mikaela Minga është etno/muzikologe. Merret me praktika të ndryshme muzikore të arealit ballkanik e mesdhetar; me muzikat e shekullit të njëzetë, si dhe me lidhjet e muzikës me kinemanë dhe multimedian në përgjithësi. Në fokus më specifik të saj kanë qenë aspekte të caktuara të kulturave urbane ballkanike e mesdhetare; dukuri dhe zhvillime muzikore të lidhura me periudhën diktatoriale dhe postdiktatoriale në Shqipëri, parë qoftë në kuadrin e ngushtë krijues artistik, ashtu edhe në një rrafsh social-kulturor. Është autore e disa librave dhe e një numri të konsiderueshëm artikujsh dhe esesh të botuara në organet e medias së shkruar dhe asaj online.

Fusha interesi: etno/muzikologji; studimet mbi muzikën popullore dhe mbi performancën artistike; antropologji kulturore; muzika, filmi dhe multimedia; studimet kritike.

Drejtuesit ndër vite

1961 – 1979: Prof. Zihni Sako

1979 – 1988: Akademik Alfred Uçi

1988 – 1993: Prof. Dr. Ali Xhiku

1993 – 1995: Prof. Beniamin Kruta

1995 – 1999: Prof. Dr. Agron Xhagolli

1999 – 2007: Prof. Dr. Afërdita Onuzi

2008 – 2017: Prof. Dr. Miaser Dibra

2017 dhe në vazhdim: Prof. As. Dr. Nebi Bardhoshi

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.