Shkollat doktorale

Shkolla funksionon prej vitit akademik 2009-2010. Në të janë shkolluar në nivelin e studimit Master Shkencor pesë breza studentësh, ndërsa në nivelin Doktoraturë katër breza studentësh.

Studentët janë nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia.

Kjo strukturë funksionon që nga viti akademik 2011-2012 dhe ka pranuar dy breza studentësh të doktoraturës.

Edhe në këtë shkollë pasuniversitare kualifikuese studentët janë nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL