Biblioteka e Institutit
të Arkeologjisë

Adresa

Sheshi “Nënë Tereza”, Nr. 3, Tiranë, Shqipëri

Tel

+355 42 240 713

2024 © Institutet dhe qendrat e albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL