Biblioteka e Institutit
të Arkeologjisë

Adresa

Sheshi “Nënë Tereza”, nr. 3, Tiranë, Shqipëri

Tel

+355 42 240 713

Email

arkiva-bibliotekaIA@asa.edu.al

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL