Zgjedhjet 2019

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

Zgjedhjet 2018

Zgjedhje për zëvendësimin e një anëtari të Senatit Akademik të ASA-së

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

Zgjedhjet 2017

Zgjedhje për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Qendrën e Studimeve Albanologjike

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.