Zgjedhjet 2018

Zgjedhje për zëvendësimin e një anëtari të Senatit Akademik të ASA-së

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

  • Vendim për hapjen e procesit të aplikimeve për anëtar të Senatit Akademik të ASA-së
  • Kriteret për aplikim
  • Vendim për anëtarin e ri të KZI-së së IAKSA-së
  • Vendim për vendndodhjen e KIZ dhe KZi-së
  • Vendim për miratim kanditature
  • Vendim për shpallje fituesi

Zgjedhjet 2017

Zgjedhje për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Qendrën e Studimeve Albanologjike

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.