Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, Prof. dr. Luan Përzhita dhe drejtori i Institutit të Historisë, pritën sot delegacionin e Universitetit “Nënë Tereza” të Shkupit

15 Nëntor, 2022 Njoftime

Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, Prof. dr. Luan Përzhita dhe drejtori i Institutit të Historisë, Prof. dr. Afrim Krasniqi, pritën sot delegacionin e Universitetit “Nënë Tereza” të Shkupit, i përbërë nga pro-rektor për arsimin Prof. dr. Fati Iseni, pro-rektor për shkencën Dr. Bekim Fetaji, pro-rektor për financat Dr. Bunjamini Bela, pro-dekanin e FIT, Prof. ass. Stojan Kitanov dhe përfaqësuesin e agjencisë Erasmus Armend Luta.

Temë e diskutimit ishte bashkëpunimi midis dy institucioneve në fushën e botimeve dhe shpërndarjes të librit shkencor dhe atij albanologjik në mënyrë të veçantë, po edhe shkëmbimi i stafeve akademike dhe studentëve.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL