Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. Luan Përzhita, priti sot në një takim akademik Rexhep Ismajlin (Akademia e Shkencave dhe e Arteve, Kosovë).

20 Tetor, 2022 Njoftime
Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. Luan Përzhita, priti sot në një takim jo formal akademik Rexhep Ismajlin (Akademia e Shkencave dhe e Arteve, Kosovë).
Gjendja e studimeve albanologjike në Shqipëri e Kosovë, trashëgimia e dijes albanologjike nga njëri brez në tjetrin në rrethana të reja historike pas rënies së komunizmit në Shqipëri dhe pas Luftës së Kosovës, bashkëpunimi mes studiuesve shqiptarë përtej kufijve shtetërorë, u diskutuan gjatë një kafeje miqësore nisur edhe nga përvojat personale të prof. Ismajlit si gjuhëtar dhe prof. Përzhitës si arkeolog. Në prani të kolegëve, prof. Valter Memishës dhe prof. Artur Lamajt, rektori i ASA-s i dorëzoi prof. Ismajlit Medaljen e Mirënjohjes që Akademia e Studimeve Albanologjike u jep personaliteteve me një kontribut të çmuar në fushat e albanologjisë. Ndërsa prof. Rexhep Ismajli i dhuroi prof. Përzhitës, e me këtë rast bibliotekës së ASA-s, disa nga studimet e veprës së tij të plotë në fushën e historisë së shqipes.
Prof.Ismajli ishte sot i ftuar nderi nga Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë (ASA) në kuadrin e veprimtarive ligjëruese rreth arritjeve në fushën e studimeve gjuhësore dhe të atyre letrare. Ai mbajti në bibliotekën e ASA-s lektoriumin “Studimet Albanistike në ish-Jugosllavi”.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL