Nis procesi i akreditimit të ASA-s

16 Shtator, 2022 Njoftime

Në Akademinë e Studimeve Albanologjike u mbajt sot mbledhja e parë për procesin e akreditimit të institucionit të ASA-s. Grupi i punës që ka në përbërje përfaqësues nga të gjitha institutet e kërkimit shkencor të ASA-s ishte përballë dy përfaqësueseve të ASCAL-it (Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë), Xhiliola Bixheku e Majlinda Demirneli.
Diskutimi është përqëndruar në kriteret që duhen përmbushur në këtë proces, i cili, nga njëra anë, e garanton ASA-n të përcjellë dijen albanologjike në fushat e historisë, arkeologjisë, antropologjisë kulturore e studimit të artit, të gjuhësisë e të letërsisë nëpërmjet shkollave të Masterit e të Doktoraturës, dhe nga ana tjetër, të arrihet ndërkombëtarizimi i cilësisë së kërkimit shkencor.

 

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL