Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA) dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës (UAMD)

27 Korrik, 2022 Njoftime
Më datë 25.07.2022, në zbatim të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri, Nr. 80/2015, si dhe në zbatim të strategjive të zhvillmit, statuteve dhe rregulloreve përkatëse të të dy institucioneve palë, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA) dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës (UAMD).
Në themel të kësaj marrëveshjeje, qëndron angazhimi konkret i dy institucioneve nënshkruese për:
1. Hapjen dhe promovimin e programeve studimore, me theks të veçantë në ato të avancuara, në lëmej si studimet rajonale, saktësisht ato ballkanike dhe europiane.
2. Zhvillimin e mëtejshëm të zbatimit të shkencës së hapur në lëmin e dijeve humane, e për rrjedhojë zbatimin e kritereve më të mira të transferimit të dijeve, dhe krijimit të një mjedisi kërkimor sa më kreativ.
3. Krijimin e kushteve dhe praktikave më të mira për shkëmbim të stafit akademik dhe qarkullim studentësh në zonën europiane e rajonale.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL