ASA marrëveshje me Bashkinë e Tiranës 

31 Janar, 2022 Njoftime

Akademia e Studimeve Albanologjike dhe Bashkia e Tiranës kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi 1-vjeçare për organizimin e një cikli seminaresh të përmuajshme me shkollat e mesme të Tiranës. Marrëveshja e nënshkruar nga rektori Luan Përzhita dhe zëvendëskryetarja e Bashkisë së Tiranës Anisa Ruseti, ka për qëllim njohjen dhe edukimin e të rinjve me trashëgiminë kulturore e historike, materiale e shpirtërore të Tiranës.
ASA, me anë të Institutit të Arkeologjisë dhe Institutit të Antropologjisë dhe Studimit të Artit, ofron specialistë që do t’iu përcjellin të rinjve njohuri mbi potencialin e pasur të qytetit dhe rrethinave të tij.
Tematika e seminareve që do të organizohen në ambjentet e Muzeut të Arkeologjisë, do të mbulojë një gamë të gjerë kërkimesh nga prehistoria, antikiteti, antikiteti i vonë dhe mesjeta dhe studime që lidhen me dijen e etnografisë.
Veç kësaj, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar në Tiranë, janë parashikuar vizita të organizuara në kala, muze dhe qendra historike në sitet arkeologjike të Tiranës dhe rrethinave të saj të udhëhequra nga arkeologë, arkitektë, studiues të Akademisë së Studimeve Albanologjike.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL