Marrëveshje bashkëpunimi për realizimin e Atlasit Etnografik të Fshatit në Shqipëri e Kosovë

27 Maj, 2021 Njoftime

Sot, më datë 27.05.2021, në mjediset e Akademisë së Studimeve Albanologjike, u nënshkrua një “Marrëveshje për projekt të përbashkët kërkimor-shkencor”, midis Akademisë së Studimeve Albanologjike të përfaqësuar nga rektori akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe Institutit Albanologjik-Prishtinë, i përfaqësuar nga drejtori, prof. dr. Hysen Matoshi.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është përgatitja e Atlasit Etnografik të Fshatit në Shqipëri e Kosovë, i cili për Akademinë e Studimeve Albanologjike do të realizohet nga studiuesit e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA) dhe për Institutin Albanologjik nga studiuesit e Degës së Etnologjisë dhe Degës së Folklorit. Marrëveshja mbështetet mbi bazën e memorandumit të bashkëpunimit me Nr. 183 Prot, datë 09.06.2018, që është nënshkruar midis dy institucioneve.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL