Bashkëpunimi i Akademisë së Studimeve Albanologjike në një projekt të ri të Akademisë së Shkencave

6 Maj, 2021 Njoftime
Në datën 4 maj 2021 në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë u nënshkruan kontratat për relaizimin e “Historisë së Shqiptarëve” në 2 vëllime.
Në përshëndetjen e rastit kyetari i ASH, akademik prof. dr. Skënder Gjinushi, theksoi se ky projekt realizohet krahas dy projekteve të tjerë madhorë, “Enciklopedisë Shqiptare” në 10 vëllime dhe “Fjalorit të madh të Gjuhës Shqipe”. Në vijim të fjalës së tij, ai theksoi se për veprën sintezë “Historia e Shqiptarëve” do të angazhohen studiuesit më me përvojë nga qendrat kërkimore-shkencore brenda e jashtë vendit. Më tej, projektin e vlerësuan akademik prof. dr. Pëllumb Xhufi dhe prof. dr. Neritan Ceka, drejtues të këtij projekti.
 
 
Akademik prof. dr. Marenglen Verli, rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike në fjalën e tij vlerësoi këtë projekt që do të prezantojë në formë konçize arritjet e derisotme të historiografisë shqiptare, duke realizuar një botim cilësor, që i përkthyer do të shërbejë edhe për informimin e publikut të huaj. Ai theksoi se në vijim të punës dhe botimeve të mëparshme të arkeologëve, historianëve dhe studiuesve të tjerë të shumtë nga të gjitha viset shqiptare, të cilët e shtrinë punën studimore e botuese për historinë shqiptare nga antikiteti deri në ditët tona, jo vetëm në Shqipëri, Kosovë e viset e tjera shqiptare në Ballkanin Perëndimor, por edhe në diasporë (Historia e popullit shqiptar, vëllimi I, II, III, IV,V, Tiranë, 2002-2009; Historia e shqiptarëve në shekullin XX, vëllimet I-V, Tiranë, 2017-2021; Fjalori Enciklopedik Shqiptar, vëllimi I, II, III, Tiranë, 2008-2009). Projekti i ri do të jetë një hap më tej në paraqitjen e historisë sonë mbi një bazë më të pasur faktologjike dhe interpretative.
 
 
Ndër 16 studdiuesit e angazhuar në këtë projekt, 12 kanë qenë ose janë punonjës të instituteve albanologjike dhe 7 ndër ta vijojnë aktualisht punën në Institutin e Historisë dhe në Institutin e Arkeologjisë të ASA-së.
 
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL