Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunmit midis ASA-së dhe Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut

29 Prill, 2021 Njoftime

Akademia e Studimeve Albanologjike, e përfaqësuar nga rektori akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i përfaqësuar nga drejtori, z. Emil Krsteski, nënshkruan këto ditë një “Memorandum bashkëpunimi”.

Qëllimi i memorandumit është zgjerimi i bashkëpunimit të ndërsjellë të palëve nënshkruese në fushat e aktivitetit shkencor, gjurmues dhe botues, veçanërisht të dokumentacionit arkivor që disponojnë të dy palët. Bashkëpunimi midis palëve fillon menjëherë me shkëmbimin e botimeve dokumentare, për pasurimin e bibliotekave respektive dhe do të zhvillohet më tej në përputhje me dakordimet e parashikuara në Memorandum.

Ky bashkëpunim është në rrugën e bashkëpunimit të shtuar midis dy vendeve gjatë viteve të fundit, në fushat e arsimit, shkencës e kulturës, dhe pritet të çojë më tej arritjet e deritanishme.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL