Konferenca shkencore “100 VJET ZGJEDHJE NË SHQIPËRI: PRILL 1921-PRILL 2021”

20 Prill, 2021 Njoftime

Departamenti i Historisë së Pavarësisë dhe Konsolidimit të Shtetit Shqiptar dhe ai i Historisë Bashkëkohore në Institutin e Historisë (ASA), organizojnë më datë 22 prill 2021, konferencën shkencore “100 VJET ZGJEDHJE NË SHQIPËRI: PRILL 1921-PRILL 2021”.

Në prill të vitit 1921 janë mbyllur zgjedhjet e para politike në Shqipëri dhe është mbledhur parlamenti i parë (Këshilli Kombëtar). Në 100 vjet, proceset zgjedhore janë zhvilluar në forma të ndryshme: konkurruese (1921-1923 dhe midis 1991-2019), si dhe formale/fiktive midis 1925-1990 me përjashtime të vogla në disa elementë në proceset parlamentare, e sidomos lokale (1925-1939) apo në zgjedhjet e para (1945). Lidhur me sistemin elektoral janë eksperimentuar sistemet me natyrë mazhoritare/proporcionale me dy shkallë (vitet ‘20-‘30), sistemi i pastër mazhoritar 1945-1991, sistemet miks 1992-2007 dhe sistemet me natyrë proporcionale 2008-2019, ashtu siç e drejta e votës apo administrimi i zgjedhjeve ka ndryshuar në secilën periudhë. Zgjedhjet tradicionalisht kanë qenë burim legjitimiteti ose delegjitimiteti, duke pasur ndikim direkt në stabilitetin e vendit dhe sistemin politik e qeverisës. Raporti qytetar me zgjedhjet, me votën dhe me konkurrencën politike qëndron në krye të listës së faktorëve që tipizojnë sistemet qeverisëse, nivelin e kulturës politike, të demokracisë dhe të shtetit të së drejtës.

Kjo tematikë është e mbuluar vetëm pjesërisht nga studimet historike. Sjellja e kontributeve të kumtuesve për secilën periudhë plotëson memorien historike, sjell një kontribut risi për Institutin dhe ndihmon sadopak edhe në diskutimin e tezave, që lidhen me zgjedhjet dhe përfaqësimin në Shqipëri.

Ftojmë të gjithë të interesuarit për të ndjekur konferencën dhe debatuar në mënyrë profesionale lidhur me eksperiencat dhe mësimet historike 100 vjeçare, të raportit të shoqërisë shqiptare me zgjedhjet dhe proceset zgjedhore. Konferenca do të zhvillohet online në dy panele paralele.

Më poshtë do të gjeni të dhënat për tu bërë pjesë të paneleve si dhe programin e konferencës.

Paneli i parë do të zhvillohet nëpërmjet platformës Skype. Linku për tu bërë pjesë e këtij paneli është: https://join.skype.com/LrAeLN3nzejB

Paneli i dytë do të zhvillohet nëpërmjet platformës ZOOM. Të dhënat për tu bërë pjesë e këtij paneli janë:

https://us02web.zoom.us/j/89007869874…

Meeting ID: 890 0786 9874

Passcode: 391754

Programin e plotë të konferencës e gjeni këtu.

 

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL