Marrëveshje bashkëpunimi të ASA me institucione shkencore dhe të arsimit brenda dhe jashtë vendit

17 Qershor, 2020 Njoftime, QSA

Akademia e Studimeve Albanologjike në përmbushje të misionit të saj për zhvillimin e shkencave albanologjike, si dhe publikimit dhe përhapjes së arritjeve dhe vlerave të kërkimit shkencor, ka konkretizuar marrëveshje bashkëpunimi me shumë institucione shkencore dhe të arsimit brenda dhe jashtë vendit. Në kuadër të tyre, botimet multidisiplinore të ASA-së në fushat e historisë, gjuhësisë e letërsisë, arkeologjisë, antropologjisë kulturore e  të artit, me arritjet më të fundit të shkencave albanologjike, janë bërë kohët e fundit pjesë e bibliotekave të universiteteve publike “Fan Noli” të Korçës, “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës, “Aleksandër Moisiu” të Durrësit, “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, Universitetit të Prishtinës, Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Institutit të Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, Institutit Albanologjik Prishtinë, Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve Shkup, bibliotekës së qytetit Ulqin etj.  Ditët e fundit, më 4, 8 dhe 15 qershor 2020, botimet e ASA-së  iu shtuan edhe bibliotekave të gjimnazit publik “At Shtjefën Gjeçovi” në Laç,

universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër

dhe bibliotekës së qytetit të Librazhdit.

Ato do t’u shërbejnë mësuesve e pedagogëve, nxënësve e studentëve si literaturë e rëndësishme shkencore, bazë për orët mësimore dhe projektet kurrikulare lëndore, por, njëherësh, edhe një rrethi më të gjerë të interesuarish për arritjet në studimet tona albanologjike.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.