Konferenca shkencore me temë: “Të integrojmë Shoqëritë përmes Harmonisë Fetare dhe Bashkëjetesës. Modeli Shqiptar”

9 Maj, 2019 Njoftime

Më datë 8 maj 2019, në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar, u mbajt konferenca shkencore me temë: “Të integrojmë Shoqëritë përmes Harmonisë Fetare dhe Bashkëjetesës. Modeli Shqiptar”, e organizuar nga Instituti i Bashkëpunimit për Integrimin dhe Zhvillimin, Muzeu Historik Kombëtar, Komunitetet Fetare të Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Institucionet Ndërkombëtare dhe Shqiptare të Arsimit të Lartë. Në këtë konferencë morën pjesë prof. dr. Pëllumb Xhufi dhe dr. Ardian Muhaj, studiues të Institutit të Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike.

Prof. dr. Pëllumb Xhufi paraqiti kumtesën me titull: “Arsyet e bashkëekszistencës fetare të shqiptarëve” ndërsa,

dr. Ardian Muhaj paraqiti kumtesën me titull: “Harmonia e civilizimit ose civilizim i harmonizuar si një vlerë e trashëguar e shoqërisë shqiptare”.

 

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.