Konferenca e 4-ët ndërkombëtare me titull: “Turbulent times in Europe: instability, insecurity and inequality”

17 Prill, 2019 Njoftime

Në datat 15-17 prill 2019, prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi, studiues i Institutit të Historisë, pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, mori pjesë në konferencën e 4-ët ndërkombëtare me titull: “Turbulent times in Europe: instability, insecurity and inequality” të organizuar nga European Social Survey, Leibniz Institute for the Social Sciences dhe Universiteti Manheim ne Gjermani. Prof. asoc. dr. Krasniqi u paraqit në këtë konferencë me kumtesën me titull: “Stability versus democracy: Crisis of representation and citizen engagement in western Balkan” si dhe me punimin tjetër me bashkautor “Electoral behavior curbes and impacts in political system: The case of Albania and Kosovo 2004-2017”.

 

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.