“Dita e Trashëgimisë Kulturore Shqiptare” në Spanjë

12 Prill, 2019 Njoftime

Në datën 11 prill 2019, Shkolla e Konservimit dhe Restaurimit të Pasurive Kulturore të Galicisë, Spanjë, organizoi: “Ditën e Trashëgimisë Kulturore Shqiptare”, kjo falë fondeve që ky organizëm ka marrë vitin e kaluar nga një projekt Erasmus + KA107 me Shqipërinë. Në këtë aktivitet ishin të ftuar shumë institucione shqiptare, e ndër ta edhe Instituti i Arkeologjisë, pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike. Ky  projekt kishte si qëllim, bashkëpunimin e profesorëve, studentëve dhe specialistëve që merren me trashëgiminë, si shqiptarë ashtu dhe spanjollë, në mënyrë që të shkëmbenin njohuri në lidhje me kulturat e të dy vendeve dhe nxitjen e bashkëpunimeve në ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Ideja për këtë projekt lindi si rezultat i kërkimeve arkeologjike në Orikum (Vlorë), por me synimin zgjerimin e këtyre gërmimeve në zona të tjera të trashëgimisë.

Studiuesit e Institutit të Arkeologjisë u paraqitën në këtë aktivitet  me kumtesat e mëposhtme:  

Prof. dr. Luan Përzhita, drejtor i Institutit të Arkeologjisë, paraqiti kumtesën me titull: “L’Istituto Albanese di Archeologia: un’introduzione”.

Prof. asoc.dr. Sajmir Shpuza, paraqiti kumtesën me titull: “Orikos (Vlorë): a review about the archaeological site and excavations”.

– Rudenc Ruka paraqiti kumtesën me titull: “Lepenica: conservación de arte rupestre e proxectos de investigación”.

Nëpërmjet kumtesave të tyre studiuesit e Institutit të Arkeologjisë ndanë me pjesëmarrësit vizionin dhe përvojat e tyre në lidhje me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.