Konferenca shkencore “PUNËTORË TË SHQUAR TË ALBANOLOGJISË”

13 Mars, 2019 Njoftime, QSA

Në datën 13 mars 2019, në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, zhvilloi punimet konferenca shkencore “PUNËTORË TË SHQUAR TË ALBANOLOGJISË”, organizuar nga ky Universitet dhe Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë.
Nga Akademia morën pjesë me kumtime punonjësit shkencorë:
1. Valter MEMISHA, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, “Ndihmesa e Pavli Haxhillazit në leksikografinë e gjuhës shqipe”;
2. Artur LAMA, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, “Ndihmesa e terminologut Lirak Dodbiba në faqet e revistës “Studime Filologjike”;
3. Engjëllushe KARAJ, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, “Prof. A. Xhuvani dhe kritika leksikografike”;
4. Ilirian MARTIRI, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, “Profesor Pavli Haxhillazi – një horizont impenjues në studimet gjuhësore për fjalën shqipe” 
5. Mikaela MINGA, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Studimeve Albanologjike, “Regjistrime zanore nga qyteti i Elbasanit: përqasje studimi” 
6. Vilma NALLBANI, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Studimeve Albanologjike, “Armët dhe armëtarët në Elbasan në shek. XIX në këndvështrimin e Abedin Çaushit” 
7. Arjana SEITAJ, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Studimeve Albanologjike, “Elbasani në fotografitë e Margaret Hasluck”
8. Vilma PROKO (JAZEXHIU), Qendra e Enciklopedisë Shqiptare, Akademia e Studimeve Albanologjike, “Personalitete të shquar elbasanas të shkencës e mësimdhënies në fushën e botanikës e të kimisë”.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.