Marrëveshje mes ASA -së dhe UM

14 Nëntor, 2018 Njoftime

Më datë 9 nëntor 2018, në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë në Tiranë, Rektorët, akademik Gudar Beqiraj dhe akademik Marenglen Verli, përkatësisht rektorët e U. Mesdhetar dhe ASA, nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi me interes të ndërsjellë.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.