Konferenca shkencore kombëtare me temë “Zhvillime gjuhësore dhe letrare në periudhën e Pavarësisë”

26 Tetor, 2018 Njoftime

Më datën 24 tetor 2018 në Universitetin “Eqrem Çabej” në Gjirokastër zhvilloi punimet konferenca shkencore kombëtare me temë “Zhvillime gjuhësore dhe letrare në periudhën e Pavarësisë”, organizuar nga Departamenti i Gjuhës shqipe dhe ai i Letërsisë i këtij universiteti në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Akademinë e Studimeve Albanologjike, Tiranë.

Në seancën plenare të kësaj konference, prof.dr.Valter Memisha, drejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, ASA, kumtoi mbi temën « Paradigma e gjuhës shqipe në veprën e M.Frashërit ».

Prof.dr.Tomor Plangarica, (Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, ASA), kumtoi mbi temën « Mbi disa prirje të zhvillimeve e kërkimeve gjuhësore, letrare e kulturore në mjedisin intelektual të Elbasanit (1912-1944).

Në seancat tematike kushtuar studimeve gjuhësore dhe letrare në periudhën e Pavarësisë kumtuan prof.as.dr.Evalda Paci, me temën « Fillesa gjurmimesh mbi tekstet e vjetra shqipe (kontribute dhe personalitete) »,

Dr.Vilma Jazexhiu-Proko, me temën « Një vëzhgim mbi botimet terminologjike në periudhën e Pavarësisë ».

Në përmbyllje të punimeve të kësaj konference e mori fjalën prof.dr.Valter Memisha, i cili përgëzoi sërish nismën e një veprimtarie të tillë shkencore në universitetin e Gjirokastrës dhe drejtoi diskutimet që u bënë në vijim në lidhje me argumentet e trajtuara në këtë konferencë.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.