Koha dhe lexueshmëria në artin bashkëkohor të imazhit lëvizës

1 Tetor, 2018 Njoftime
Seminari “Përthyerje antropologjike” rinisi takimet e tij të përmuajshme, më datë 28 shtator 2018, ora 17:00, në sallën “Auditorium”, në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë. Studiuesja e artit bashkëkohor, Dr. Jonida Gashi, anëtare e Departamentit të Studimit të Artit në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, prezantoi një nga akset qendrore të tezës së saj doktorale me temë: Koha dhe lexueshmëria në artin bashkëkohor të imazhit lëvizës”.
 
Në paraqitjen e saj, ajo solli në fokus përcjelljen e imazhit lëvizës te shikuesi, duke parashtruar teza të teorisë bashkëkohore.
Sipas saj, ajo që ndodh rëndom në kontekstin e muzeut apo të galerisë së artit bashkëkohor, është se aftësia e shikuesit për ta përjetuar veprën “ashtu siç duhet” nuk mund të ankorohet në akumulimin e kohës, siç ndodh në kontekstin e kinemasë.
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.